Blog Chia Sẻ

Chia sẻ kinh nghiệm. Sở hữu 1 nghề hiện nay đang rất khan nhân lực và thị trường về nguồn nhân lực này đem đến cho chính những người làm nghề rất nhiều cơ hội thăng tiến, động lực làm cho việc và hơn thế nữa nghề này giúp chúng ta năng động và hội nhập quốc tế. Đó là nghề ” Xuất nhập khẩu và logistics”.